Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne Sneh a ľad - 1. stupeň

Rok 2016 z pohľadu záchranárov HZS

V roku 2016 záchranári HZS zasahovali celkovo v 2445 prípadoch,  čo je oproti roku 2015 nárast takmer o 10 %.  Opäť prevažovali zásahy na lyžiarskych tratiach, ktorých bolo spolu 1659 (nárast o 6,6 % oproti roku 2015) . V horskom teréne potrebovali turisti a horolezci pomoc v 786 prípadoch. Aj týchto zásahov bolo v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 16,8 % viac. Jednalo sa prevažne o zásahy na turistických chodníkoch a v ľahkom teréne. V horolezeckom teréne nad II. stupeň obtiažnosti evidujeme  57 zásahov.  Celkovo sme zaznamenali 5 lavínových nehôd a 2 záchranne akcie v jaskyniach.

Najviac zásahov v  horskom teréne vykonali záchranári HZS  vo Vysokých Tatrách – 257 , v Nízkych Tatrách – 223 a Malej Fatre – 84. Na lyžiarskych tratiach bolo najviac úrazov  v Nízkych Tatrách- 937, vo Veľkej Fatre – 298 a vo Vysokých Tatrách – 187.

Čo sa závažnosti poranení týka, prevládali zväčša ľahké a stredné poranenia, pri ktorých bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenaný nárast o 19 %. Naopak ťažkých zranení  bolo o 20 % menej.  Oproti roku 2015 poklesol, aj keď len mierne, počet smrteľných nehôd. Kým v roku 2015 sme zaznamenali 40 smrteľných nehôd, v roku 2016 ich bolo 34.   

Najviac návštevníkov hôr, ktorí potrebovali pomoc HZS bolo slovenskej národnosti – 51,21  %, poľskej národnosti –  15,66  % a českej –  9 %.

Operačné stredisko tiesňového volania prijalo v roku 2016 celkovo 1136 žiadostí o pomoc. Oproti predchádzajúcemu roku  je  to nárast o 16,8  %. Prostredníctvom tiesňovej linky „18 300“ bolo prijatých  76 % žiadostí, prostredníctvom linky tiesňového volania  „112“  17 %  a 7  %  prostredníctvom operačného strediska ZZS. Niektoré tiesňové volania boli smerované aj priamo na oblastné strediská HZS. Najviac tiesňových volaní bolo počas víkendov, sviatkov a prázdnin.

2016 – rozbor za rok-štatistika.pdf