Bez výstrah

Slúžime životu…

Názov projektu: Slúžime životu…

Doba trvania projektu: 1. marca  2009 – 30. apríla 2010 (14 mesiacov)

Prijímateľ grantu: Horská záchranná služba (HZS)
Partner prijímateľa grantu v Srbskej republike: Planinarski savez Srbije (PSS)
Názov programu: Slovenská oficiálna rozvojová pomoc (skr. SlovakAid, ODA)

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti v horských oblastiach Srbska prostredníctvom posilnenia kapacít všetkých relevantných organizácií poskytujúcich horskú záchranu v Srbskej republike.

Aktivity projektu sú: zorganizovanie dvoch školení horskej záchrany (vrátane časti o získavaní ďalších zdrojov od rôznych donorov), nákup záchranárskeho materiálu, príprava a rozšírenie propagačných materiálov, príprava príspevku do rozhlasového vysielania a na web-stránky, podávanie správ a monitoring projektu.