Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Preškolenie záchranárov HZS v Nízkych Tatrách

V dňoch 16.-18.12.2013 sa podľa plánu školení Školiaceho strediska HZS uskutočnilo školenie a preskúšanie základnej záchrannej činnosti a pozemnej záchrannej činnosti v Oblastnom stredisku Nízke Tatry. Program školení bol zameraný na horolezectvo, topografiu,  záchrannú činnosť v snehovom exponovanom teréne pomocou navijaku Tyromont, improvizáciu, zdravovedu a vyhľadávanie a záchranu postihnutých v lavíne. Školenia a preskúšania sa zúčastnili príslušníci HZS a zmluvní dobrovoľní záchranári HZS z oblastných stredísk NT, VF, SLP a VT.