Bez výstrah

Preškolenie záchranárov HZS v Jasnej

Dňa 14.10.2021 sa v Nízkych Tatrách – Jasnej uskutočnilo preškolenie prvej skupiny záchranárov oblastného strediska HZS Nízke Tatry, zamerané na evakuáciu osôb z OHDZ  (Funitel). Záchranári si takto pred každou zimnou sezónou precvičia postupy záchrany osôb v prípade poruchy lanovky. Aj touto cestou sa chceme poďakovať prevádzkovateľovi lyžiarskeho strediska za sprístupnenie lanovej dráhy a umožnenie výcviku.