Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Preškolenie záchranárov HZS Slovenský raj na Tomášovskom výhľade

Tak, ako v iných oblastných strediskách HZS, si aj záchranári HZS zo Slovenského raja precvičili záchranu pacienta a spusty v exponovanom teréne Tomášovského výhľadu za pomoci lán Dyneema. Nácvik evakuácie z OHDZ je plánovaný v nasledujúcich dňoch.