Výstrahy: Búrky - 2. stupeň

Preškolenie kynológov HZS vo Vysokých Tatrách

V dňoch 10.01. – 20.01.2022 prebehli v Doline Zeleného plesa, podľa Ročného plánu školení Školiaceho strediska HZS, v trojdňových etapách, zimné preškolenia psovodov a psov spojené s obnovením a získaním odbornej spôsobilosti na „Záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa.“ Preškolenia boli zamerané na organizáciu záchrannej činnosti so psom a spôsoby nasadenia záchranára a psa na vyhľadávanie v lavíne. Počas preškolení boli zorganizované aj večerné cvičné lavínové akcie, zamerané na precvičenie postupov a organizácie prác na lavíne. Prebiehal aj výcvik ovládateľností psov a tiež precvičenie použitia lavínových vyhľadávacích prístrojov. Zúčastnení psovodi si precvičili postupy pri záchrane vykopaného pacienta spod snehovej pokrývky, kde bol pridaný aj chemicko – synteticky pach. Pes musel pach lokalizovať a štekaním dať najavo psovodovi miesto nálezu. Okrem psovodov HZS sa preškolenia zúčastnili aj traja poľskí psovodi TOPR so psami.