Bez výstrah

Preškolenie inštruktorov kynológie a psovodov HZS s mladými psami

V dňoch od 6. do 8. decembra 2017 sa v Malom Lapáši uskutočnilo preškolenie  inštruktorov kynológie HZS a zároveň cvičenie psovodov s mladými služobnými psami. Preškolenie bolo zamerané na preverenie vedomostí inštruktorov z metodiky služobnej kynológie a zjednotenie postupov a metód používaných pri výcviku psov pre potreby služobnej kynológie HZS. Psovodi s mladými psami precvičovali prvé fázy výcviku v oblasti ovládateľnosti a plošného vyhľadavania osôb. Výkony zúčastnených boli zaznamenané a neskôr rozoberané počas metodického zamestnania inštruktorov.

Preškolenia sa zúčastnili 8 inštruktori a 7 psovodi HZS s mladými psami. Počas výcviku psovodi konzultovali metódy výcviku s odborníkmi z výcvikového strediska  Z POLYTANU SK z Malého Lapáša. Taktiež sa oboznámili s novými metódami tréningu psov, ktoré vhodne dopĺňajú prípravu lavínových a pátracích psov na záchranu ľudí v núdzi.

kyno6186_upr.jpg