Bez výstrah

Prehľad asistencií

Informačný formulár pre organizátorov športového a iného podujatia v horskej oblasti v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej TU!