Bez výstrah lavínové nebezpečenstvo Malé

Práce po kalamite v Žiarskej doline

Dňa 15. 5. 2014 zasiahlo územie Slovenska nepriaznivé počasie, ktoré v podobe silného vetra a dažďa spôsobilo obrovské škody a v niektorých oblastiach pretrvávalo aj nasledujúce dni.  Štvrtková kalamita okrem škôd na cestách a turistických chodníkoch spôsobila obrovské škody najmä v Tatranskom národnom parku, kde zostalo vyvrátených a polámaných obrovské množstvo stromov.  Škody utrpela  aj budova HZS v Žiarskej doline, kde silný vietor poškodil jej strechu, strechu na garáži pre terénne vozidlo, poškodil koterec služobného psa  a plechové garáže na prívesné vozíky. Príjazdová cesta bola nepriechodná a zavalená stromami tak ako celá Žiarska dolina. Na  Žiarskej chate zostali uväznené 4 osoby vrátane chatára, ktorým sa podarilo dostať z chaty po troch dňoch až včera v podvečerných hodinách. Profesionálni záchranári HZS spoločne s dobrovoľnými záchranármi a seniormi HZS začali pracovať na odstraňovaní škôd a každým dňom urobili množstvo práce. Včera k úpravám okolia a odstraňovaniu škôd nielen na budove HZS prispelo  6 profesionálnych záchranárov HZS  a 18 dobrovoľníkov za čo im patrí poďakovanie. Práce budú pokračovať aj naďalej.