Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Posledná rozlúčka s Martinom Mladoňom

Dňa 17.06.2022 nás náhle opustil vo veku 80 rokov náš bývalý kolega Martin Mladoň. Posledná rozlúčka s ním sa bude konať dňa 22.06.2022 o 14:30 hod. V Dome smútku v Tatranskej Lomnici.

Ďakujeme za všetko, nikdy nezabudneme…