Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Poranenie dolnej končatiny na Geravách

Dňa 31.7.2023 bola HZS požiadaná o pomoc pre slovenskú turistku, ktorá si na výstupnej stanici lanovky spôsobila poranenie kolena. Na pomoc jej vyrazili 2 záchranári HZS z oblastného strediska Slovenský raj. Tí po príchode pacientku ošetrili, zafixovali poranenú končatinu a následne terénnym vozidlom HZS na Biele vody, kde už pacientka pokračovala na vlastnú žiadosť samostatne v sprievode rodinných príslušníkov.