Bez výstrah

Pomoc turistom vo Vysokých Tatrách a v Slovenskom raji

04.09.2004
O 16:45 hod. sa na dispečing oblastného strediska HZS Vysoké Tatry obrátil so žiadosťou o pomoc 36 – ročný turista (J.Š.) z Popradu, ktorý sa nachádzal na turistickom chodníku medzi Štrbským a Popradským plesom.Mal problémy neurologického charakteru, ktoré mu bránili v chôdzi. Záchranári HZS ho na nosidlách transportovali k terénnemu vozidlu a previezli do NsP v Starom Smokovci. Odtiaľ pokračoval sanitkou do nemocnice v Poprade.
… 18:35 hod. prijalo oblastné stredisko HZS Vysoké Tatry správu o 68-ročnom maďarskom turistovi v blízkosti Reinerovej útulne s poranením dolnej končatiny. Záchranári HZS postihnutého turistu ošetrili a transportovali do miesta ubytovania.

05.09.2004
O 20:15 hod. požiadali o pomoc prostredníctvom linky „112“ štyria turisti z Poľska, ktorí po zotmení uviazli na turistickom chodníku v Prielome Hornádu. Záchranári oblastného strediska HZS v Slovenskom raji ich vyprostili a doprevadili do miesta ubytovania.