Bez výstrah

Pomoc príslušníkov HZS na slovensko-ukrajinskej hranici

Príslušníci HZS už viac ako dva týždne pomáhajú na slovensko-ukrajinskej hranici pri obci Ubľa. Zo štátnej hranice transportujú do obce Ubľa vojnových utečencov, medzi ktorými sú najmä ženy a malé deti. V obci Ubľa tiež pomáhali v zriadenom centre pomoci. Na hranici, v stanoch a v centre pomoci poskytujú svoje služby utečencom zložky Ministerstva vnútra SR, záchranné zložky, armáda a rovnako tak množstvo dobrovoľníkov a humanitárne organizácie. Pracujú nonstop, keďze hranicu denne prekročia stovky ľudí. Unavení a uzimení utečenci sú transportovaní z hranice do obce, po vybavení potrebnej dokumentácie odchádzajú hneď ďalej, alebo ostávajú v centre na jednu, maximálne dve noci a potom priebežne odchádzajú. Cestujú ďalej na Slovensko, alebo do iných krajín Európskej únie. Uvoľnené miesta treba následne pripraviť pre ďalších.

Horskí záchranári budú podľa možností a potrieb aj naďalej na slovensko-ukrajinskej hranici pokračovať a pomáhať utečencom snažiacim sa dostať pred vojnou do bezpečia.