Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Pomoc podchladeným turistom na ferrate HZS na Martinských holiach

V neskorých popoludňajších hodinách 25.03.2022 sa na tiesňovú linku HZS dovolali španielski turisti. Uviedli, že sa nachádzajú na ferrate HZS na Martinských holiach a potrebujú pomoc. Vybrali sa do neznámeho terénu, a aj keď boli vybavení prilbami, sedacím úväzom  aj stúpacími železami, boli slabo oblečení. Jeden z nich sa pri brodení v hlbokom snehu prepadol do potoka. Turisti boli čoskoro vyčerpaní a podchladení. Keď už nevládali pokračovať, požiadali o pomoc. Krátko po rozbehnutí záchrannej akcie sa s HZS spojili ďalší dvaja španielski turisti s rovnakým problémom, avšak nachádzali sa v inom bode trasy. Do terénu, okrem záchranárov HZS, ktorí slúžili v tom čase na Martinských holiach, odišli oproti turistom aj štyria záchranári HZS z domu HZS na Donovaloch. Prvú mužskú dvojicu záchranári na mieste vyšetrili a zateplili. Boli schopní zostúpiť samostatne v sprievode záchranárov ku terénnemu vozidlu HZS. Následne ich dopravili do hotela v Martine. Z druhej dvojice, podobne ako v prvom prípade, došlo k spadnutiu ženy do potoka v hlbokom snehu, spojené s následným podchladením. Vyčerpaná dvojica ešte pokračovala v trase smerom hore, kde jej išli oproti záchranári HZS z Martinských holí. Obaja turisti boli po príchode záchranárov HZS za pomoci lanovej techniky vytiahnutí ku snežnému skútru  a dopravení do stanice HZS na Martinských holiach, kde im po vyšetrení a zateplení bola podaná aj intravenózna liečba. Po miernom zotavení boli obaja transportovaní záchranárom HZS do Martina.