Bez výstrah

Pomoc dieťaťu v Suchej Belej

Popoludní dňa 05.07.2022 bola HZS požiadaná o pomoc pre 3 – ročného českého chlapčeka, ktorý spolu s rodičmi uviazol na rebríku v Suchej Belej,  v oblasti Misových vodopádov. Na pomoc mu smerovali záchranári HZS z Čingova. Chlapčeka v trojrohej sedačke zniesli exponovaným úsekom a následne spolu s rodičmi doprevadili na Podlesok, odkiaľ už rodina pokračovala samostatne.