Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Pátranie psovodov HZS v oblasti Závadky nad Hronom

Dňa 14.08.2023 bola HZS požiadaná Políciou SR o súčinnosť pri pátraní po nezvestnej osobe v obci Závadka nad Hronom, ktorého sa zúčastnili traja psovodi HZS. Pátranie prebiehalo z brehu rieky Hron a následne aj priamo na rieke z člna, kde sa asi po 2 km podarilo pomocou psa HZS lokalizovať telo nezvestnej osoby, ktoré bolo zakliesnene v koreňovom systéme, priamo v rieke Hron.