Bez výstrah

Pátranie kynológov HZS v súčinnosti s PZ SR

Dňa 28. 12. 2022 sa príslušníci HZS spoločne s príslušníkmi PZ SR zúčastnili pátrania po telesných pozostatkoch nezvestnej osoby, ktorá sa stratila v okolí obce Hrabovská, v katastri obce Rovňany. Spoločnej pátracej akcii predchádzalo nájdenie ľudskej lebky v kríkoch v uvedenej lokalite. Približne po hodine pátrania boli chýbajúce kostrové pozostatky nájdené pomocou služobného psa HZS v hustom poraste. Pátrania sa zúčastnili traja kynológovia HZS.