Bez výstrah

Pád z hrebeňa Západných Tatier so smutným koncom

V popoludňajších hodinách dňa 25.6.2024 prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS oznámenie od poľských svedkov o výpadku turistu z červeného TZCH, vrcholu Ostrého Roháča západnou stenou do Smutnej doliny. O súčinnosť bola ihneď požiadaná posádka VZZS z Popradu, a súčasne na miesto vyrazili príslušníci HZS z Oblastného strediska Západné Tatry pozemne. Pátranie sa vykonalo v žľaboch západnej orientácie. Po príchode na miesto nešťastia spozorovali príslušníci HZS pádom zakliesnenú osobu v približne 6 metrov hlbokej trhline medzi roztápajúcim sa snehom a skalným podložím bez známok života. Telo muža bolo vyprostené za pomoci lanovej techniky. Žiaľ, pri páde utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov boli pozostatky nebohého pozemne transportované a odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a PZ SR.