Bez výstrah

Odporúčania HZS pred príchodom jarných prázdnin

V období od 18. 2. do 12. 3. 2023 nás čaká niekoľko víkendov, ktoré sa prelínajú  s jarnými prázdninami rôznych krajov na území Slovenska. Je to obdobie, kedy Horská záchranná služba už niekoľko rokov po sebe zaznamenáva najväčší príjem tiesňových volaní, a to najmä z lyžiarskych stredísk. Štatistika HZS počas tohto obdobia uvádza každoročne niekoľko stoviek zranení, ošetrení, pátraní, transportov ale aj veľa ťažkých a smrteľných úrazov.

Vstupom do vysokohorského prostredia sa menia prírodné podmienky a silu prírody netreba podceniť.  Zimná sezóna si vzhľadom na vývoj počasia a prírodných podmienok v mnohých prípadoch vyžaduje dôkladnejšie plánovanie turistiky, horolezeckej či skialpinistickej túry.

Pred odchodom do hôr odporúčame zistiť si podmienky a počasie v lokalite, ktorú chcete navštíviť. Odporúčame zhodnotiť svoju fyzickú prípravu i techniku a na základe toho si vybrať konkrétnu trasu, ktorá bude najviac vyhovovať  možnostiam jednotlivca. V rámci plánovania túry sa oboznámte aj s náhradnými možnosťami trasy v prípade neplánovaných udalostí.  Do hôr neodchádzajte sami, ak iná možnosť nie je, vždy niekoho (príbuzných, kamaráta, chatára) oboznámte s trasou a to aj v prípade, ak ju  počas túry zmeníte. Netreba zabúdať na dobre nabitý mobilný telefón, v zime nesmú vo výbave chýbať turistické paličky, mačky,  cepín, vysoká obuv, teplé a náhradné oblečenie, rukavice, čelovka, mapa, jedlo a teplé tekutiny či lavínová výbava. Pozornosť treba venovať aj meniacim sa poveternostným a snehovým podmienkam. V prípade zvýšeného lavínového nebezpečenstva v horskej oblasti, ktoré je vždy v teréne označené  tabuľou „LAVÍNOVÝ TERÉN“, zvoľte  radšej náhradnú trasu a neriskujte!  Všetky informácie o lavínovej situácii sú denne aktualizované na laviny.sk.

Horská záchranná služba zasahovala tento rok už pri niekoľkých vážnych úrazoch v lyžiarskych strediskách. Návštevníci  lyžiarskeho strediska sú povinní dodržiavať medzinárodné pravidlá správania sa na lyžiarskej trati, tzv. Biely kódex. Biely kódex má formu usmernení, povinnosti osôb na lyžiarskej trati upravuje priamo aj zákon o Horskej záchrannej službe. Každý lyžiar a snoubordista používa trať na vlastné riziko a musí zvážiť svoje schopnosti s ohľadom na stav trate, počasie a počet lyžiarov. Samostatným pravidlom je nosenie prilby,  ktoré je povinné pre deti do pätnásť rokov. 

V horách treba  počítať aj s tým, že na niektorých územiach v horských oblastiach  nemusí byť vždy dobrý signál na volanie z mobilných telefónov,  preto odporúčame využitie Aplikácie HZS, ktorú je možné stiahnuť si do mobilu. Aplikácia umožňuje uskutočniť volanie na tiesňovú linku HZS 18300, odoslanie SMS a zároveň záchranárom poskytuje aj informácie o GPS polohe. Takmer každý oznamovateľ nehody má už v súčasnosti dotykový mobilný telefón, no nie každý v ňom vie nájsť svoju polohu. V tejto súvislosti kladieme dôraz na osvojenie si vyhľadávania GPS polohy vo svojom telefóne, pretože výraznou mierou pomôžete nielen sebe, zranenému či uviaznutému, ale uľahčíte tým prácu aj záchranárom.

Záverom – aby sa aj z malého úrazu nestal veľký finančný problém, HZS odporúča uzatvoriť poistenie, ktoré finančne pokryje náklady spojené so záchrannou a pátracou činnosťou.

Horská záchranná služba praje všetkým návštevníkom veľa krásnych zážitkov z hôr – bez úrazov a  so šťastným návratom.