Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Nové trendy v navigácii a kartografii na Horskej záchrannej službe

Pri činnostiach Horskej záchrannej služby je často potrebné navigovať sa na mape. Je to nevyhnutnosť pri plánovaní pátracích a záchranných akcií, práci na operačnom stredisku a navigácii v teréne. Okrem papierových máp sa na to používajú rôzne moderné nástroje.

V teréne je často nevyhnutné navigovať sa pomocou GPS a popri tom nahrávať a zdieľať prejdené trasy kvôli neskoršiemu vyhodnoteniu. Využívame na to mobilné telefóny s aplikáciou Locus a prístroje Garmin.

V horách je málokedy dobré dátové pripojenie, preto je nutné mať v telefóne offline mapy. Najväčšia výhoda Locusu pre nás je v tom, že umožňuje zobraziť rôzne kvalitné mapy od veľkého množstva vydavateľov vrátane vlastných máp. Vďaka širokej podpore formátov máp v Locuse vieme používať rovnaké súbory s mapami v teréne na telefóne aj pri plánovaní na počítači v iných programoch. Locus tiež umožňuje prekrytie máp, vďaka čomu vieme zapnúť napríklad transparentnú mapu lesných chodníkov nad ortofotomapou. Veľmi užitočná je možnosť zapnúť alebo vypnúť tieňovanie mapy podľa potreby. Týmto sa dá pridať tieňovanie aj do máp, ktoré ho nemajú. Vďaka offline výškovým dátam sa dá vypočítať výškový profil trasy ktorá výškové dáta neobsahuje aj bez internetu.

Ako mapové podklady používame našu upravenú verziu mapy z freeemap.sk, ktorá má zvýraznené tieňovanie strmého horského terénu. Ďalší významný zdroj je podrobný reliéf terénu z LIDARu, ktorý je dostupný na portáli GKÚ. Pri orientácii v teréne to pridáva úplne novú dimenziu, aká kedysi vôbec nebola k dispozícii. Vďaka podrobnému tieňovanému reliéfu je možné sa v teréne skvele navigovať, pretože vidno reliéf aj pod stromami a vidno sklon svahu. Dajú sa pekne rozoznať všetky zrázy, vrátane tých skrytých v lese. To nám uľahčuje napríklad prácu pri pátracích akciách alebo orientácii v horskom teréne. Ďalej sa nezaobídeme bez ortofotomozaiky Slovenska, ktorá je dostupná tiež na portáli GKÚ.

Aplikácia Locus nám slúži aj ako záznamník GPS trás a bodov pri pátracích a záchranných akciách. Pri tom momentálne testujeme aj použitie live trackingu, kedy máme priamo informácie o polohe záchranárov. Na zdieľanie nahratých trás a bodov sa dá použiť synchronizácia do cloudu, prípadne prehliadať a editovať nahrané trasy na webovom plánovači. V budúcnosti uvažujeme o integrovaní týchto technológií do nášho nástroja operačného riadenia, aby sme nemuseli ručne exportovať trasy z telefónu do PC.

Pri pátracích akciách používajú kynológovia okrem mobilných telefónov v teréne a pri plánovaní aj rôzne iné prístroje a programy (napríklad Garmin alebo Google Earth). Locus nám uľahčuje spoluprácu, pretože má veľmi dobre prepracovaný import a export GPS trás a bodov do iných dátových formátov vrátane takých detailov, ako zachovanie štýlov (ikoniek a farieb). Je to dôležité, pretože tým odlišujeme napríklad psov a kynológov.

Pátracia akcia nahraná na prístroji Garmin vo formáte GPX. Červená trasa kynológ, tyrkysová pes.
Zobrazenie pátracej akcie nahranej na prístroji Garmin v Locuse so zachovaním štýlov trás a ikoniek bodov. Funguje aj opačným smerom, ak chceme GPX trasu z Locusu zobraziť v prístroji Garmin.
Plánovanie pátracích sektorov na počítači v programe Google Earth na kynologickom tréningu. Žltou farbou psy, modrou kynológovia, červenou naplánované sektory. Pekne vidno, že pes presnorí v teréne oveľa viac ako človek.
Zobrazovanie nahraných trás v Locuse. Sektory a body boli naplánované v Google Earth. Trasy nahrané pomocou Locusu a aj prístrojov Garmin.

Kynológovia používajú okrem mobilných telefónov v teréne prístroje Garmin. Niektoré modely umožňujú sledovať psa pomocou špeciálneho obojka cez priame rádiové spojenie, takže to funguje všade bez ohľadu na dátový mobilný signál. Kynológ tak má aktuálne prehľad o tom, kde sa nachádza on aj jeho pes. Okrem toho je možné rovnakým spôsobom priamo cez rádio prepojiť viacero iných obojkov alebo prístrojov kolegov. Takto vie zdieľať svoju polohu až 20 ľudí a psov. Sledovanie je možné aj na počítači pomocou prepojenia s programom BaseCamp.

kynologia Garmin
Práca kynológov s prístrojmi Garmin

Na operačnom stredisku sa plánuje nasadenie nového systému operačného riadenia. Ten obsahuje mapu, na ktorej sa zobrazujú polohy záchranárov pomocou v rádiovej sieti HZS. Mapové podklady používame rovnaké, ako na mobilných telefónoch.