Bez výstrah

Nočný výjazd záchranárov HZS z Kysúc

V nočných hodinách 1.7.2022 oznámilo Operačné stredisko ZZS Horskej záchrannej službe, že nad obcou Nová Bystrica v neprístupnom teréne v oblasti Brýzgaliek, sa nachádza pacient s poranením hlavy a dolnej končatiny. Do oblasti už smerovali posádky HaZZ z Čadce aj posádka RZP. Zároveň boli po oznámení udalosti vyslaní aj záchranári HZS z oblastného strediska Kysucké Beskydy. Po príchode záchranárov HZS na miesto bol už pacient transportovaný príslušníkmi HaZZ do intravilánu obce. V súčinnosti so záchranármi HZS bol odovzdaný do opatery posádky RZP.