Bez výstrah

Nočný výjazd v masíve Gerlachu

V neskorých popoludňajších hodinách 6.7.2024 kontaktovala dvojica Čechov HZS s prosbou o pomoc z masívu Gerlachovského štítu. Nepodarilo sa im včas vystúpiť na vrchol, počasie sa postupne zhoršilo, a tak požiadali spočiatku o navigáciu pri zostupe, neskôr o sprievod záchranárov. Dvojica bola vybavená v exponovanom teréne ferratovými setmi, potrebným horolezeckým výstrojom v danom teréne ale nedisponovali. Záchranári HZS odišli oproti zostupujúcim, s ktorými sa stretli približne v polovici Tatarkovej próby. Bezpečne spoločne zostúpili na Sliezsky dom, odkiaľ boli transportovaní v skorých ranných hodinách  do Starého Smokovca a odtiaľ pokračovali samostatne.