Bez výstrah lavínové nebezpečenstvo Malé

Nevoľnosť turistu v Žiarskej doline

Dňa 6. 9. 2016 v popoludňajších hodinách prijala Horská záchranná služba žiadosť o pomoc zo Západných Tatier. Počas zostupu od Žiarskej chaty začal  turista poľskej národnosti pociťovať nevoľnosť v kombinácii so žalúdočnými problémami. Záchranári HZS mu poskytli prvú pomoc a pomocou terénneho vozidla  transportovali  51 – ročného muža do ústia Žiarskej doliny. S odporúčaním navštíviť zdravotnícke zariadenie odišiel na vlastnú žiadosť v sprievode manželky ich vlastným autom.