Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Nevoľnosť pri zostupe z Medziholia

V poobedňajších hodinách dňa 16.7.2022 požiadal o pomoc slovenský turista, ktorý zostupoval so svojou partnerkou z Medziholia. Tá pociťovala nevoľnosť a celkovú slabosť. Záchranári jej na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ju za pomoci rakúskeho vozíka a terénneho vozidla transportovali na dom HZS v Štefanovej, odkiaľ po doplnení liečby pokračovala na vlastnú žiadosť so svojim partnerom.