Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Neúspešná KPR na Martinských holiach

Vo večerných hodinách dňa 30.1.2022 boli záchranári HZS požiadaní o pomoc pre 55-ročného Slováka, ktorý na chate na Martinských holiach odpadol a nemal prítomné životné funkcie. Hneď po oznámení začala telefonicky riadená kardiopulmonálna resuscitácia vedená operátorom linky „155“. Na miesto boli vyslaní dvaja záchranári HZS, ktorí po príchode na miesto pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii, ktorá žiaľ napriek veľkej snahe záchranárov nebola úspešná. Následne boli telesné pozostatky transportované a odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom PZ SR.