Výstrahy: Búrky - 1. stupeň Sneh a ľad - 1. stupeň

Nešťastný pád v Slovenskom raji

Dňa 26.04.2022 počas kontroly  a rekognoskácie terénu, príslušník oblastného strediska HZS Slovenský raj spozoroval na úbočí pod Tomášovským výhľadom bezvládne telo. Nachádzalo sa mimo značeného turistického chodníka pod exponovaným terénom. Po prebrodení rieky Hornád v časti „Biely potok ústie“ bolo zistené že ide o telo muža, ktoré nejaví známky života. Po privolaní príslušníkov Polície SR a vykonaní všetkých potrebných úkonov, bolo telo transportované ku Domu HZS na Čingove, kde bolo odovzdané obhliadajúcemu lekárovi. Najpravdepodobnejšou príčinou mužovho úmrtia bol pád. Ďalšími okolnosťami nehody sa ďalej bude zaoberať polícia.