Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Metodické školenie HZS v ľade

V dňoch 2. – 3.3.2004 sa uskutočnilo stretnutie metodikov jednotlivých oblastných stredísk HZS. Účelom tohto stretnutia, ktoré organizovalo Školiace stredisko HZS, bolo precvičenie záchrany horolezcov v ľadových stenách a ľadopádoch. Boli precvičené viaceré spôsoby záchrany, ako napr. kamarátska záchrana a záchrana s použitím zariadenia Tyromont.