Bez výstrah

Medzinárodný kynologický seminár v Bulharsku

V dňoch od 11. 4. 2022 do 15. 4. 2022 sa konalo spoločné cvičenie lavínových a pátracích psov v Bulharskom Pamporove. Cvičenia sa zúčastnili štyria kynológovia HZS, ktorí boli pozvaní vedením Bulharskej kynológie a požiadaní o pomoc pri výcviku a riadení jednotlivých lavínových pracovísk. Seminára sa zúčastnili aj dvaja mladí psi HZS vo veku 6 mesiacov. Kynológovia HZS boli požiadaní o ukážky  poslušnosti a ako správne postupovať pri tréningu jednotlivých cvikov. Boli vykonávané aj tréningy na vyhľadávanie špeciálnych pachov a ukážka metodických postupov pri správnom označovaní zdroja pachu.  Po každom dni sa vo večerných hodinách uskutočnil debriefing s videozáznamom z cvičenia mladých psov. Pomocou videí si tak mohli všetci zúčastnení pozrieť ich progres pri výcviku. Touto cestou sa chceme poďakovať kynológom HZS za profesionálny prístup počas celého cvičenia v Bulharskom Pamporove.