Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Medzinárodný kynologický seminár na Popradskom plese

Horskí záchranári organizovali ako každoročne kynologický seminár na Popradskom plese v dňoch 13. až 17. marca 2023.  Semináru sa zúčastnilo 65 účastníkov z toho 25 príslušníkov HZS, 5 zmluvných psovodov HZS, 26 zmluvných figurantov a 9 zmluvných záchranárov. Okrem príslušníkov HZS sa semináru zúčastnilo aj 9 zahraničných psovodov (zo záchranárskych organizácií z Česka, Poľska, Bulharska).

V Mengusovskej doline a v okolí Popradského plesa bolo pripravených 10 pracovísk s rôznou obťažnosťou záhrabov. Psovodi si počas celého výcviku zaznamenávali svoje trasy a trasy svojich psov na GPS. Tieto cvičenia mali za úlohu vyhodnotiť prácu psovoda a psa. Pri jednotlivých pracoviskách prebiehalo súbežne cvičenie s lavínovými vyhľadávačmi.  

Všetci psovodi so svojimi psami absolvovali počas semináru skúšky z tém špecializovanej prípravy, nasadenie záchranára a psa pomocou vrtuľníka, záchranná činnosť so psom na lavíne a záverečné vyhodnotenie záchrannej činnosti s nasadením psa.

Preškolenie a preskúšanie z týchto tém nadväzovalo na januárové preškolenie v doline Zeleného plesa vo Vysokých Tatrách.

Všetci psovodi a psy boli úspešní a obnovili si svoju odbornú spôsobilosť pre záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa.

Foto: Vladimír Benko