Bez výstrah

Letná turistická sezóna 2021

Letná sezóna 2021 sa podobne ako v roku 2020 niesla v duchu protipandemických opatrení. Množstvo Slovákov sa opäť namiesto zahraničnej dovolenky rozhodlo stráviť leto v našich horách. Tento rok sme počas letnej sezóny vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu a miernejšie opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid -19, zaznamenali zvýšený pohyb zahraničných turistov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, ale aj Nemecka a Rakúska.Úrazovosť však oproti minuloročnej sezóne poklesla. Celkovo od 01. 06. 2021 do 31. 10. 2021 zasahovali záchranári HZS 478 krát, čo oproti rovnakému obdobiu v roku 2020 predstavuje mierny pokles o zhruba 7 % (leto 2020 – 512 zásahov). Opäť najsilnejším mesiacom bol august, kedy záchranári HZS pomáhali 145 turistom a horolezcom, avšak aj tu oproti augustu 2020 evidujeme pokles o 29 % (august 2020 – 203 zásahov).Najviac zásahov mali záchranári HZS z Vysokých Tatier – 159, za nimi nasleduje Veľká Fatra – 74 zásahov a Malá Fatra so 71 zásahmi.Čo sa zranení týka, prevládali ľahšie a stredne ťažké poranenia končatín a vyčerpania, prevažne na turisticky značených chodníkoch. V horolezeckom teréne do I. st. a nad II. st. obtiažnosti bola potrebná pomoc horských záchranárov v 46 prípadoch. Žiaľ, oproti predchádzajúcemu roku stúpol počet srdcových zlyhaní s následnou potrebou KPR z 10 na 15.Počas letnej turistickej sezóny si hory vyžiadali 16 ľudských životov. Za rovnaké obdobie v roku 2020 zahynulo v horách 22 osôb. Jednalo sa prevažne o zlyhanie životných funkcií.Najpočetnejšou skupinou návštevníkov hôr ostávajú za posledné roky Slováci. Túto letnú sezónu potrebovalo pomoc horských záchranárov 332 z nich. Za nimi nasledujú českí turisti s celkovým počtom 37 úrazov a turisti z Poľska, ktorých úrazovosť oproti minulému roku klesla na 31.Operačné stredisko tiesňového volania prijalo v hodnotenom období celkovo 582 tiesňových volaní, čo je oproti predchádzajúcemu roku len nepatrný nárast o 1,5 %. Najviac žiadostí o pomoc bolo prijatých prostredníctvom tiesňovej linky 18300, nasledujú žiadosti o pomoc prijaté prostredníctvom tiesňovej linky 112 a potom 155. Nie vo všetkých prípadoch bol potrebný výjazd záchranárov. Volajúcim vedeli operátori HZS hlavne pri zablúdení pomôcť aj telefonickou navigáciou za pomoci lokalizačného linku či Aplikácie HZS, ktorú užívatelia postupne častejšie začínajú využívať aj na privolanie pomoci.V auguste bola po vyše roku od uvedenia do užívania Aplikácie HZS predstavená jej nová vylepšená verzia spolu s portálom pre operátorov tiesňovej linky, ktorý významným spôsobom uľahčí lokalizáciu a prípadnú potrebnú navigáciu volajúceho aj bez potreby nainštalovania Aplikácie HZS do mobilného zariadenia. Ďalej operátorovi ponúka možnosť zahájiť s volajúcim online chat, prostredníctvom ktorého je možné posielať napríklad fotografie z miesta nehody, alebo konkrétnych zranení. Vylepšenia sa týkajú aj Knihy vychádzok, či doplnenia možnosti uzavrieť cez Aplikáciu HZS Poistenie do hôr.Snímka