Bez výstrah

Lavína pod Satanom si vyžiadala dve obete

Vo večerných hodinách 23.3.2013 bola na oblastný dispečing HZS Vysoké Tatry nahlásená nezvestnosť  slovenského horského vodcu (49r)  s českým klientom (38r). Podľa informácií, ktoré vodca pred plánovanou túrou poskytol príbuzným, sa mali pohybovať v oblasti Satana vo Vysokých Tatrách. Nakoľko oba telefóny boli do večera dostupné, ale nikto na ne nereagoval, požiadalo OSTV HZS o ich lokalizáciu. Signál naznačoval, že sa obaja stále nachádzajú v danej lokalite. V nočných hodinách bola vyhlásená záchranná akcia a z oblastného strediska Vysoké Tatry odišli do terénu spolu traja záchranári HZS so služobným psom. Pod žľabom, ktorý je výstupovou cestou na vrchol Satana našli záchranári HZS približne o 02:00 hodine rannej spadnutú doskovú lavínu. V nej sa nachádzali čiastočne prisypané dve telá. Pravdepodobnou príčinou smrti postihnutých boli mechanické zranenia vplyvom pádu. Príčiny pádu lavíny nie  sú známe. O 6:30 hod. nasledujúci deň odišlo do Mlynickej doliny spolu 15 profesionálnych a zmluvných záchranárov HZS. Po nabalení boli obe telá transportované do márnice v Novom Smokovci, kde ich prevzali príslušníci PZ SR.