Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Kynológovia HZS pátrali po nezvestnej osobe v povodí Latorice

Dňa 12.10.2022 boli kynológovia HZS požiadaní Krajským riaditeľstvom PZ v Michalovciach o posledné z troch súčinnostných pátraní po nezvestnej osobe z Veľkých Kapušian. Pátranie bolo naplánované na štvrtok 14.10.2022 a prebiehalo na rieke Latorica, nakoľko tu smerovali posledné informácie o pohybe nezvestnej. V spolupráci s  Pohotovostným policajným útvarom Košice psovodi HZS so psami z člna spoločne prehľadávali tok rieky Latorica. Po niekoľkých metroch služobný pes HZS označil miesto a následne nato, bolo telo nezvestnej nájdené v riečnom nánose. Pátraní sa počas troch dní zúčastnilo spolu šesť psovodov HZS, z toho dvaja dobrovoľní kynológovia, za čo im patrí veľké poďakovanie.