Bez výstrah

Júl z pohľadu HZS

Tohtoročný počet zásahov v mesiaci júl nebol z pohľadu Horskej záchrannej služby žiadnym prekvapením. V súvislosti s pretrvávajúcim nebezpečenstvom výskytu ochorenia Covid 19 v zahraničí a na cestách a množstvu Slovákov, ktorí trávia dovolenku na Slovensku, bol skôr očakávaním. Nárast úrazovosti sme zaznamenali najmä v druhej polovici mesiaca, a to o 35 % oproti prvej polovici. V mesiaci júl evidujeme 123 výjazdov horských záchranárov a 16 žiadostí o pomoc, ktoré prostredníctvom telefonickej navigácie, alebo inej pomoci prostredníctvom telefónu zabezpečili operátori na tiesňovej linke. Celkovo tak Horská záchranná služba prijala 139 žiadostí o pomoc, čo je oproti minulému roku percentuálny pokles len o 13 %. Menej bolo aj smrteľných úrazov, kým minulý rok v júli boli tri, tohto roku v mesiaci  júl evidujeme dve smrteľné nehody. Tak ako po iné roky, opäť bolo najviac žiadostí o pomoc prijatých prostredníctvom tiesňovej linky 18300, nasleduje tiesňová linka 112 a 155. Napriek opatreniam týkajúcich sa nebezpečenstva výskytu ochorenia Covid 19, bolo mimoriadne pestré aj zloženie osôb žiadajúcich o pomoc, kedy záchranári HZS okrem Slovákov pomáhali napr. aj návštevníkom z Česka, Poľska, Belgicka, Kolumbie, Nemecka, Chile.

Trojmesačný výpadok spôsobený vládnymi opatreniami proti riziku nákazy koronavírusom pomaly počet žiadostí o pomoc v horských oblastiach na Slovensku v porovnaní s minulým rokom dobieha, a pravdepodobne do konca leta aj dobehne. Zdá sa, že horské oblasti na Slovensku sú aktuálne najvyhľadávanejším miestom oddychu, preto prosíme návštevníkov, aby sa v horách správali ohľaduplne, zodpovedne a dodržiavali odporúčania a pokyny HZS.