Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne Silný vietor - 1. stupeň

Jesenné preškolenie kynológov

Preškolenie psovodov a psov bolo zamerané na výcvik služobných psov pre vyhľadávanie ľudí v horskom teréne, vyhľadávanie špeciálnych pachov, práce s GPS prístrojmi pri pátracích akciách. V priebehu preškolenia boli organizované pátracie akcie v sektoroch, ktoré boli zamerané na precvičenie postupov organizovanej záchrany doplnené aj praktickou skúškou zameranou na algoritmy postupov predlekárskej prvej pomoci. Jednotlivé akcie boli zamerané na vyhľadávanie osôb v teréne pomocou záchranárskych psov za súčasného monitorovania výkonu a lokalizácie psa v teréne pomocou GPS prístrojov, ktoré všetci psovodi dostali na úvod Preškolenia. Psovodi si tiež precvičili prácu psov na špeciálnych pachových vzorkách. Zároveň prebiehal aj výcvik mladých psov zameraný na začiatočné fázy plošného vyhľadávania. Prác na simulovaných akciách sa rovnako zúčastnili aj figuranti a pomocníci HZS, ktorí pomáhali vytvárať psovodom reálne podmienky na výcvik psov. Psovodi prepátravali rozsiahle územie za súčasného použitia GPS a následného vyhodnotenia. Súčasťou tohto cvičenia bola aj kynologického  rallye, počas ktorej psi museli vykonávať rôzne modelové situácie, ktoré preverili fyzickú aj psychickú zdatnosť psovoda a psa. Na záver preškolenia prebehla kontrola zdravotného stavu psov a povinná vakcinácia psov podľa nariadenia hlavného veterinára MV.