Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Horská záchranná služba v roku 2020

Horská záchranná služba tak, ako každý rok, bilancuje počty zásahov, nehôd a úrazov na horách. Tentokrát treba na úvod podotknúť, že rok 2020 bol rok špecifický, najmä čo sa týkalo opatrení a núdzového stavu, zavedených pre šírenie vírusu Covid-19 na celom území Slovenskej republiky.         Celkový počet úrazov v horách klesol oproti roku 2019 z 2878 na 2456 (rok 2020). Už v prvej tretine roku 2020, zasiahla Slovensko prvá vlna epidémie, ktorá v marci zatvorila lyžiarske strediská, čím skrátila lyžiarsku sezónu približne o štvrtinu celkového prevádzkového času. Prejavilo sa to aj na poklese úrazov na lyžiarskych tratiach. Kým v roku 2019 sme zaznamenali 1974 lyžiarskych úrazov, v roku 2020 sa ich počet znížil o vyše 300 – na 1668.            Začiatkom leta prišlo k zdanlivému zníženiu počtu nakazených osôb Covidom-19, čo bolo spojené s uvoľňovaním opatrení. Napriek tomu sa väčšina obyvateľov Slovenska rozhodla stráviť dovolenku doma. S príchodom leta a letných dovoleniek sa slovenské pohoria preplnili domácimi aj zahraničnými hosťami. Napriek tejto okolnosti, sme celkovo zaznamenali zníženie počtu úrazov a zásahov v horách – celkovo 788 oproti roku 2019, kedy ich bolo 904. Najväčšia úrazovosť bola zaznamenaná tradične v pohorí Vysokých Tatier, kde napriek vysokej návštevnosti, na turistických chodníkoch klesol počet úrazov (zo 143 na 105).           Menší počet úrazov bol vo Vysokých Tatrách zaznamenaný aj v horolezeckom teréne nad 5.stupeň obtiažnosti klasifikácie UIAA (približne o 12). Naopak, nedodržiavaním pravidiel pohybu v chodeckom až lezeckom teréne, do menšieho stupňa obtiažnosti klasifikácie UIAA, kde sa častokrát turisti pohybovali bez dostatočného vybavenia a skúseností, sa úrazovosť s tým spojená, mierne zvýšila.            Osobitným fenoménom, ktorý v roku 2020 výrazne zasiahol do štatistík, najmä oblastného strediska HZS Veľká Fatra, boli úrazy a uviaznutia spojené s prevádzkovaním via ferraty na Skalke v Kremnických vrchoch. Nedisciplinovanosť a precenenie fyzických schopností viedlo ku 19 zásahom HZS, ktoré boli v čase vrcholiacej letnej sezóny takmer na dennom poriadku.               Horská záchranná služba vykonala v súčinnosti s inými zložkami aj niekoľko pátracích akcií, či už sa jednalo o pátranie po nezvestných osobách v horskom teréne alebo boli prizvaní kynológovia HZS do rozsiahlejších pátracích akcií v rámci Slovenskej republiky.            Smrteľných nehôd bolo v roku 2020 spolu 40, čo je rovnaký počet ako v roku 2019, pričom najviac smrteľných nehôd postihlo slovenských občanov, spolu až 25. Najčastejšou príčinou úmrtí boli náhle kolapsy a zlyhania organizmu, prevažne u mužov, čo bolo približne v 15-stich prípadoch.Okrem zásahov z horskom teréne sa horskí záchranári zapájali do činností spojenými s protipandemickými opatreniami. 
           Začiatok nového roku 2021 priniesol všetkým občanom nielen núdzový stav, z dôvodu šíriacej sa pandémie vírusu Covid-19, ale aj celkové sprísnenie opatrení, ktoré okrem fungovania ľudí v bežnom živote, zasiahli aj prevádzky horských stredísk a pohyb turistov a športových nadšencov v nich. Po uzavretí lyžiarskych stredísk výrazne poklesol počet úrazov na lyžiarskych tratiach. Naopak. Na zjazdových tratiach sa s prijatím opatrení, a tiež nevyhovujúcimi snehovými podmienkami, významne zvýšil počet touringových lyžiarov, či skialpinistov. Napriek nevyhovujúcim podmienkam a slabej snehovej pokrývke pre vykonávanie skialpinizmu v horskom teréne, došlo už 2. januára roku 2021 k uvoľneniu a strhnutiu lavíny v jednom z Derešských žľabov. Lavína zasiahla 21-ročného lyžiara, ktorý napriek tomu, že nebol priamo zasypaný, skončil s vážnou zlomeninou dolnej končatiny.