Bez výstrah

Expedícia tatranských záchranárov úspešná na Broad Peaku (8047m.n.m.) v Himaláyach

Dnes v doobedňajších hodinách oznámili Peter Šperka a Peter Kováč, že včera o 15:15 hod. miestneho času vystúpili na vrchol Broad Peaku (8 074 m.n.m.).
Členovia expedície tatranských záchranárov postavili I. tábor vo výške 5 600 m.n.m. po výstupe Messnerovým variantom. II. tábor (6 200 m.n.m.) a III. tábor (7 300 m.n.m.). Po zdolaní vrcholu boli pre vysokú dehydrovanosť nútení pri zostupe bivakovať a dnes sú už v II. tábore.