Bez výstrah

Dve záchranné akcie v Malej Fatre

Záchranári z Malej Fatry zasahovali vo štvrtok 13.10.2022 v dvoch prípadoch súbežne. O pomoc boli požiadaní 53-ročným českým turistom, ktorý si na žltom TZCH pod Poludňovým grúňom poranil dolnú končatinu a nebol schopný ďalšieho zostupu. Po zafixovaní a ošetrení končatiny bol transportovaný za pomoci rakúskeho vozíka ku terénnemu vozidlu HZS a následne do Štefanovej, odkiaľ pokračoval na ďalšie ošetrenie v sprievode manželky.

V druhom prípade kontaktovali HZS so žiadosťou o pomoc pre 69-ročného slovenského turistu jeho známi. Muž počas schádzania z Rozsutca začal pociťovať bolesti v oblasti hlavy, ktoré boli pravdepodobne následkom staršej choroby. Postupne strácal koordináciu a bol dezorientovaný, čo mu nedovoľovalo samostatne zostupovať. Za pomoci a podpory iných turistov prešiel až do sedla Medzirozsutce, odkiaľ už neboli schopní mu ďalej fyzicky pomáhať v zostupe. Záchranári HZS ho po príchode vyšetrili, zmerali mužovi vitálne funkcie a po zhodnotení jeho zdravotného stavu ho nabalili do nosidiel UT 2000 a transportovali ho do Štefanovej, kde ho prebrala do starostlivosti privolaná posádka RZP z Terchovej.