Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne Silný vietor - 1. stupeň

Dar pre záchranárov HZS z Vysokých Tatier

V utorok dňa 12.3.2024 zástupkyňa spoločnosti Hotel Elements Properties s.r.o., za prítomnosti riaditeľa mjr. Ing. Bc. Martina Matúšeka, slávnostne odovzdala riaditeľovi Oblastného strediska Vysoké Tatry mjr. Mgr. Miroslavovi Živčákovi dar v podobe nových, odolných mobilých outdoorových telefónov v počte 30 kusov, ktoré budú slúžiť počas záchranných akcií, v náročných podmienkach horského terénu. Záchranári HZS z Vysokých Tatier sa aj touto cestou chcú poďakovať za dar, ktorý im uľahčí prácu pri záchrane života a zdravia.