Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Cvičenie kynológov HZS na Lešti

V dňoch 9.8 – 11.8.2022 sa vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť uskutočnilo cvičenie kynológov HZS.

Výcvik bolo zameraný na plošné vyhľadávanie ľudí v horskom teréne, vyhľadávanie osôb v 

ruinách, vyhľadávanie špeciálnych pachov, použitie GPS prístrojov pri plošnom vyhľadávaní a adaptáciu psov na transportné prostriedky.

Počas celého školenia prebiehal aj výcvik poslušnosti a ovládateľnosti psov a tiež ich socializácia. 

Adaptácia na transportné prostriedky bola realizovaná na vodnej ploche pomocou člna, kde 

sa vyhľadávali špeciálne pachy. Psovodi s mladými psami nacvičovali hlavne počiatočné fázy výcviku psov na vyhľadávanie zasypaných ľudí na rumovisku a vpečaťovanie špeciálných pachov. Vyhľadávanie osôb v rumoviskách sa uskutočnilo v priestoroch VO Lešť časť Jakub Village. 

Plošné vyhľadávanie a práca s GPS bolo trénované v okolitých lesoch VO Lešť, kde boli pripravené sektory s figurantmi. 

Všetkým účastníkom patrí poďakovanie za prístup k povinnostiam a plneniu cieľov cvičenia.