Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Cvičenie jaskynnej záchrany v Slovenskom krase

Uplynulý víkend 13.-14.11.2021 Školiace stredisko HZS organizovalo cvičenie jaskynnej záchrannej činnosti pre dobrovoľných záchranárov  v Slovenskom krase. V sobotu sa na Plešiveckej planine pri horárni stretlo 10 dobrovoľných záchranárov HZS, dvaja čakatelia, dvaja inštruktori Školiaceho strediska HZS a niekoľko členov klubu Speleorožňava, ktorí nám zabezpečili ubytovanie, a kým sme sa vrátili z priepasti aj chutnú večeru, za čo im patrí veľké ďakujeme.

Cvičenie prebiehalo v priepasti Zvonivá jama a v nedeľu v Hrušovskej jaskyni. Počas cvičenia si záchranári precvičili vystrojovanie priepastí, bezpečný zostup a výstup, starostlivosť o zraneného jaskyniara a samozrejme transport zo 101m hlbokej priepasti.  O zraneného záchranára sa postaral aj počas transportu náš lekár MUDr. Ševčík.