Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne Silný vietor - 1. stupeň

Cvičenie jaskynnej záchrannej činnosti v Strážovských vrchoch

V termíne 4-5.6.2022  Školiace stredisko HZS zorganizovalo v Strážovských vrchoch na Mojtíne cvičenie dobrovoľných zmluvných záchranárov pre jaskynnú záchrannú činnosť. Počas cvičenia si záchranári v prvý deň na skalnom portáli precvičili jednotlivé postupy jednolanovej techniky, inštaláciu kotviacich bodov pre postup v exponovaných častiach jaskýň, vystrojovanie lanovej cesty pre postup záchranného družstva. V nedeľu ich čakala simulovaná záchranná akcia, pri ktorej sa museli postarať o zraneného pacienta v jaskyni Májová priepasť na Mojtíne a následne ho bezpečne transportovať v nosidlách Nest na povrch. Cvičenia sa zúčastnilo 14 dobrovoľných záchranárov a dvaja príslušníci HZS.