Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Cvičenie jaskyniarov v Slovenskom krase

V dňoch od 05.10.2022 do 07.10.2022 sa konalo cvičenie jaskyniarov Jaskyniarskej záchrannej skupiny HZS v Slovenskom krase na Plešiveckej a Silickej planine. Cvičenie bolo zamerané na transport pacienta z vertikálnych  priestorov na povrch. Zúčastnilo sa ho 12 jaskyniarov HZS z rôznych oblastných stredísk.