Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Cvičenie dobrovoľných záchranárov HZS pre jaskynnú záchrannú činnosť

V Jaskyni mŕtvych netopierov sa počas víkendu 12. – 13.03.2022 uskutočnilo cvičenie dobrovoľných záchranárov HZS pre jaskynnú záchrannú činnosť. Cvičenia sa zúčastnilo 10 dobrovoľných záchranárov HZS a dvaja príslušníci HZS. Cvičenie prebiehalo v pre verejnosť nesprístupnených častiach jaskyne. Počas simulovanej záchrannej akcie sa záchranári starali o zraneného jaskyniara a pomocou jednolanovej techniky pacienta transportovali v nosidlách členitými úsekmi na povrch. Druhý deň cvičenia si zúčastnení prakticky zopakovali a overili svoje znalosti z poskytovania prvej pomoci.