Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Asistencia pri Behu na Raču

Dňa 12.9.2021  sa uskutočnil 21. ročník Medzinárodného Behu na Veľkú Raču, na ktorom HZS vykonávala asistenciu. Slovenského pohára v behu do vrchu sa zúčastnilo celkovo 109 pretekárov a 75 detských bežcov. Záchranári ošetrili na trati jeden kolapsový stav pretekára s krátkou stratou vedomia. Tento po vyšetrení a doplnení infúznej liečby pokračoval na vlastnú žiadosť samostatne v sprievode rodinných príslušníkov.