Výstrahy: Búrky - 2. stupeň

Analýza nehody v masíve Gerlachovského štítu dňa 07.01.2022

07.01.2022

Krátko pred polnocou prijalo OSTV HZS od poľského TOPR-u informáciu o chýbajúcich troch osobách poľskej národnosti, ktoré podľa informácií od oznamovateľa mali absolvovať výstup na Gerlachovský štít Batizovským žľabom. Táto informácia bola podaná osobou, ktorá sa výstupu mala zúčastniť taktiež, ale pre nezhody a pochybnosti na začiatku túry sa oddelila od skupiny už na Sliezskom dome. Operátor tiesňovej linky HZS požiadal Stálu službu Prezídia policajného zboru o lokalizáciu mobilných telefónov, ktorá potvrdila, že turisti sú stále v horách. Záchranári HZS prehľadali počas noci oblasť výstupových a zostupových trás Batizovského žľabu a Batizovskej doliny, magistrály smerujúcej od Batizovského plesa k Sliezskemu domu, priľahlé prístupové cesty, parkoviská a horské ubytovacie zariadenia. 

08.01.2022

Počas ranných hodín HZS spolu s VZZS z Popradu pokračovali v pátraní v Batizovskej doline a západnej stene masívu Gerlachovského štítu. Pátranie pokračovalo v oblasti Velickej doliny za pomoci vrtuľníka Letky MV SR a pomocou zariadenia na lokalizáciu mobilných telefónov poľskej horskej služby (TOPR). Žiaľ, počas celého dňa sa nepodarilo hľadané osoby nájsť v žiadnej z výstupných a zostupových lokalít a v stenách Gerlachovského štítu. 

09.01.2022

V ranných hodinách prebiehala pátracia činnosť za pomoci vrtuľníka Letky MV SR, zariadenia na lokalizáciu mobilných telefónov a za pomoci dronov. Hľadané osoby boli nájdené počas vizuálnej prehliadky pod stenou Kotlového štítu v doobedňajších hodinách, žiaľ bez známok života.

Vo Vysokých Tatrách prebiehalo počas posledného týždňa striedanie frontálnych systémov. Po výraznom oteplení sa prudko ochladilo. Snehová pokrývka bola v nižších polohách nesúvislá, v stredných polohách bol povrch snehu tvrdý až ľadový. Na väčšine svahov stredných polôh sa vytvorila tvrdá ľadová vrstva do hrúbky niekoľkých centimetrov. Starý sneh bol vo vysokých polohách tvrdý. HZS informovala o týchto podmienkach vo výstrahách a aj v informáciách o podmienkach na horách. Pohyb po snehu je v takýchto podmienkach náročný na techniku, bezpečnosť a koordináciu pohybu, hlavne vo svahoch s väčším sklonom. Takéto podmienky boli sprevádzane aj v minulosti zvýšenou úrazovosťou a úmrtnosťou na horách. 

Poľský sprievodca (Przewodnik beskidzki, sprievodca UIMLA) s dvoma klientmi mali podľa získaných informácií absolvovať túru na Gerlachovský štít Batizovským žľabom. Z neznámych dôvodov zvolili výstupovú trasu Velickou próbou, ktorá sa využíva ako letná výstupová trasa na Gerlachovský štít v horolezeckom teréne. V zimnom období sa táto trasa nevyužíva z dôvodu nebezpečenstva pádu pri traverzovaní strmých snehových polí a skalných platní a slabej možnosti istenia, hlavne pri viacčlennom lanovom družstve. Po výstupe do Sedla nad Kotlom, asi po 50 metrovom traverze na skalnom pilieri, ich stopa zmizla. Telá klientov a sprievodcu boli nájdené pod Kotlovým štítom v Gerlachovskom kotle. Po približne 300 metrovom páde v snehovom žľabe sa telá zastavili na snehovom kuželi vo výške približne 2160 m n. m. Skupina postupovala naviazaná ako lanové družstvo s rozostupmi približne 7 metrov. Všetky osoby boli vybavené štandardným zimným horolezeckým vybavením. Sprievodca mal na nohách stúpacie železá, ktoré neboli vhodné na bezpečný postup v danom teréne a podmienkach. Môžeme sa domnievať, že došlo k pošmyknutiu a následnému pádu jedného alebo viacerých členov lanového družstva. Zvolená lanová technika v tomto teréne pravdepodobne neumožnila zachytiť pošmyknutie, prípadné zakopnutie a následný pád jednotlivca ako aj celého družstva.