Výstrahy: Búrky - 2. stupeň

Alergická reakcia na bodnutie hmyzom

V poobedňajších hodinách dňa 24.7.2022 boli záchranári HZS požiadaní o pomoc pre 51-ročnú slovenskú turistku, ktorej sa po bodnutí hmyzom prejavila alergická reakcia. Nachádzala sa pod Kubínskou hoľou, záchranári jej na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ju transportovali na prístupovú komunikáciu, kde ju odovzdali do opatery privolanej posádky RLP na prevoz do nemocnice.