Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

21.-23.1.2015 Zimné preškolenia psovodov a psov HZS

Od 21. do 23.januára 2015, prebiehalo na Martinských holiach posledné z troch zimných preškolení psovodov a psov HZS, ktorého sa zúčastnila skupina psovodov z OS MF, VF a ŠS s 8 služobnými psami. Figuranti s pomocníkmi aj s prispením prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska pripravili cvičné lavínové pracoviská, ktoré pre záchranárov a psov približovali podmienky podobné reálnym situáciám. Výkon psovoda a psa v teréne bol monitorovaný pomocou GPS Astro prístrojov. Psovodi pracovali na modelových lavínach nielen so psom, GPS prístrojom ale tréning bol zameraný aj na prácu s lavínovými prístrojmi. O spracovanie a vyhodnotenie údajov sa staral príslušník Strediska lavínovej prevencie.

Za prácu pri výcviku lavínových psov HZS všetkým zúčastneným poďakovať.