Bez výstrah

Školenia kynológov HZS

V mesiaci január prebehli vo Vysokých Tatrách na Chate pri Zelenom plese, v Západných Tatrách na Ťatliakovej chate a na Martinských holiach školenia kynológov HZS, ktoré boli zamerané na získanie  a obnovovanie odbornej spôsobilosti.  Školenia sa zúčastnili okrem profesionálnych aj dobrovoľní psovodi HZS a figuranti. Počas cvičení boli pripravené rôzne modelové situácie ako aj cvičná nočná lavínová akcia.  Hlavný dôraz sa kládol hlavne na výcvik mladých psov a šteniat. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizovaní týchto školení  – chatárom ako aj dobrovoľným figurantom.