Poistenie

Od 1. júla 2006 na území SR podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté … Čítať ďalej Poistenie