Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Zvýšené Silný vietor - 2. stupeň

Zoznam spôsobilých osôb

Vzhľadom k tomu, že ešte stále prebiehajú previerky Odbornej spôsobilosti, z tohto dôvodu ZOZNAM osôb odborne spôsobilých evidovaných v našej databáze, bude aktualizovaný v priebehu mesiaca január 2023.

Za pochopenie ďakujeme

Školiaceho stredisko HZS